احداث دبیرستان دوره اول

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
0%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 129 پویا،مربوط میشود به ساخت مدرسه دخترانه در روستای حاجی آباد در تربت جام استان خراسان رضوی
در این روستابه علت مختلط بودن دبیرستان دوره اول بسیاری از دانش آموزان دختر،مجبور به ترک تحصیل میشوند ،از همین رو تصمیم به ساخت این مدرسه گرفته شد تا دانش آموزان دختر نیز امکان ادامه تحصیل را داشته باشند .


دانیال پرداز 2022 ©