تجهیز کارگاه اتومکانیک هنرستان قویم - فردوس

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

ششمین پروژه تجهیز پویافمربوط میشود به تجهیز کارگاه اتومکانیک هنرستان قویم به:
یک دستگاه موتور زنده دوگانه سوز 1800 سی سی
یک دستگاه سیستم تعلیق
یک دستگاه ECU
یک دستگاه اره فارسی بر
 
هنرستان کاردانش پسرانه قویم در رشته های اتومکانیک، تاسیسات و معماری هنرجو دارد.
این هنرستان در شهرستان فردوس از توابع استان خراسان رضوی واقع شده است.
در راستای تجهیز کارگاه های هنرستان، موسسه پویا از ابتدای سال جاری نسبت به خرید ۵ دستگاه موتور زنده (روشن) برای استان های: سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی اقدام نموده است


دانیال پرداز 2022 ©