تجهیز هنرستان شبانه روزی کشاورزی شهید مهندس سید علی عدل

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

دهمین پروژه تجهیز پویا،مربوط میشود به راه اندازی و تجهیز رشته صنایع غذایی هنرستان کشاورزی شهید عدل 
هنرستان کشاورزی شهید عدل در شهریور ماه 1393 در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی تاسیس شد. 65 هنرجوی این هنرستان در سال تحصیلی 1400 در 4 رشته: امور باغی، کشت گیاهان گلخانه ای و جالیز، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم مشغول تحصیل می باشند. 
باتوجه به ظرفیت های کشاورزی و صنعتی موجود در منطقه، هنرستان عدل در زمینه آموزش تلاش دارد کشاورزی سنتی را به سوی کشاورزی مدرن سوق دهد. با توجه به فراهم بودن مواد اولیه و تنوع زیاد محصولات کشاورزی نظیر انار، پسته، زرشک، زغفران و ... در شهرستان فردوس ضرورت ایجاد رشته صنایع غذایی و تربیت هنرجویان آن منطقه در این رشته کارآفرینی و رشد صنعت شهرستان را به دنبال خواهد داشت.
امید می رود با تجهیز کارگاه این هنرستان، نه تنها هنرجویان شهرستان فردوس؛ بلکه سایر هنرجویان در سطح استان نیز بتوانند در تعاملات خود، از سطح آموزشی مطلوب و کاربردی برخوردار شوند.
آموزش هایی در جهت توان مند سازی کار آفرینی برای هنرجویان که قطعا با تجهیز هنرستان با امکانات مناسب و به روز میسر خواهد شد.


دانیال پرداز 2022 ©