کمپین آموزش معلمین و دانش آموزان

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
7.90%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

 

پویش آموزش برای توانمند سازی معلمان و دانش آموزان:

موسسه پویا با برگزاری دورههای آموزشی برای معلمان و دانش آموزان مناطق محروم تلاش دارد مهارتهای زندگی، مهارتهای ارتباطی و مهارتهای اجتماعی را به آنان بیاموزد و نگرش مخاطبین را به دنیای اطراف خود تغییر دهد و آنان را به جستجوگری، خلاقیت و ایده پردازی تشویق نماید تا بتوانند جامعه محلی خود را تغییر و به سوی پیشرفت و توسعه همه جانبه سوق دهند.


دانیال پرداز 2022 ©