احداث شش چشمه سرویس بهداشتی مدرسه نیکی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

ساخت 6 چشمه سرویس بهداشتی در مدرسه دخترانه نیکی به مدیریت خانم قربانی ( تلفن ) 09156588488
به مساحت تقریبی 32مترمربع با توجه به نیاز مدرسه در استان خراسان رضوی شهرستان خلیل آباد روستای سعدالدین با جمعیت 2600نفر توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم سرکار خانم شیرین موسوی در تیرماه 99 شروع به کار کرده و در مرحله سفتکاری می باشد.


دانیال پرداز 2022 ©