احداث سرویس بهداشتی مدرسه آخرتی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

ساخت 4 چشمه سرویس بهداشتی در مدرسه شهید آخرتی با تعداد حدود 150 دانش آموز در مقطع مختلط با زیربنای 16مترمربع در استان خراسان رضوی- کوهسرخ - روستای ایور به مدیریت آقای نیازی (تلفن ) 09154398130 با توجه به نبود سرویس بهداشتی توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم آقای صالحی مقدم در روستای ایور با جمعیت تقریبی 3500نفر در تاریخ تیرماه 1397 آغاز و در بهمن 1398 به پایان رسید.


دانیال پرداز 2022 ©