احداث کارگاه فنی ماشین های الکتریکی

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
0%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 141 پویافمربوط میشود به احداث کارگاه فنی برق صنعتی،در هنرستان شهید برونسی،به مساحت 165 متر مربع در روستای آرین شهر از توابع شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی،
این کارگاه فنی به علت نبود فضای آموزشی فنی در این هنرستان و نیاز به این فضا،به همت بانی پروژه و اجرای موسسه پویا،در حال احداث میباشد.


دانیال پرداز 2022 ©